புன்னாலைக் கட்டுவன் , டென்மார்க் க. பாலசுப்ரமணிய ஐயர்.

May be an image of 2 people, flower and text that says 'mHc இந்து ஆகம் நவீன கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG Extd: 1965 Head office Chunnakam Sri Lanka Reg-No: HA/4JA/339 விழிநீர் அஞ்சலி புன்னாலைக்கட்டு டுவன் டென்மார்க்கை பிறப்பிட மாகவும் வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட பிரம்மஸீ KBc கனகசபாபதி பாலசுப்பிரமணிய ஐயர ஐயர் 02/10/2021 அன்று இறையடி சேந்தார்கள். அன்னார் பல நாடுகளில் உள்ள பல ஆலயங்களில் தமது குருத்துவ பணியை ஆற்றியிருந்தார். அன்னாருக்கு .நிறுவனத்தார் தமது அஞ்ச அஞ்சலியைத் தெரிவிப்பதுடன் அன்னாரின் ஆத்மா கதிரமலை சிவன் பாதத்தில் சாந்தி டையப்பிரார்த்திக்கின்றோம். Dr.N.Somaskandakkurukkal Dr.N.Sarveswarakkurukkal www.modernhinduculture.com'

புன்னாலைக் கட்டுவன் , டென்மார்க் க. பாலசுப்ரமணிய ஐயர்.
Scroll to top