ஷண்முக நாத சர்மா (சிவானந்தம்) அஞ்சலி.

May be an image of 1 person, flower and text that says 'mHc A இந்து ஆகம் நவன கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG Extd: 1965 Head ffice Chunnakam Sri Lanka Reg-No: HA/4JA/339 விழிநீர் அஞ்சலி சுழிபுரம் பறாளாய் ஐ பிறப்பிடமாகவும் கொழும்பு கொட்டாஞ்சேனையை வதிவிட மாகவும் கொண்ட பிரம்மறீ. மு.சண்முகநாதசர்ம (சிவானந்தண்ணா) 26.08.2021 வியாழன் பின்னிரவு கொழும்பில் இறைபதம் அடை mHc நிறுவனத்தார் தமது அஞ்சலியைத் தெரிவிப்பதுடன் அன்னாரின் ஆத்மா கதிரமலை சிவன் பாதத்தில் சாந்தி அடையப்பிரார்த்திக்கின்றோம். ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி Dr.N.Somaskandakkurukkal Dr.N.Sarveswarakkurukkal www.modernhinduculture.com'

ஷண்முக நாத சர்மா (சிவானந்தம்) அஞ்சலி.
Scroll to top