சிவஸ்ரீ தியாகராஜக் குருக்கள் அஞ்சலி.

May be an image of text that says 'சிவமயம் இந்து ஆகம் நவீன கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG. ஐயனார் வீதி, சண்டிலிப்பாய், இலங்கை. Iyanar veethy, Sandilipay, Srilanka. ஸ்தாபிதம் Extd: 1965 mHc MHC Head office Chunnakam, Srilanka. விழிநீர் அஞ்சலி கொடிகாமத்தை பிறப்பிடமாகவும் கொழும்பு தெஹிவளையை வதிவிடமாகவும் கொண்ட, ட,செட்டிதெரு ஸ்ரீ முத்துவிநாயகர் கோவில் முன்னால் பிரதம குருவும் ஆகிய சிவஸரீ தியாகராஜக் குருக்கள் அவர்கள் 2021/07/20 செவ்வாய் கிழமை அன்று சிவபதம் அடைந்தார். அன்னாரின் ஆத்மா ஸ்ரீ கதிரமலை சிவன் பாதத்தில் சாந்தி அடைய பிரார்த்திக்கிறோம். mHc நிறுவன தலைமையகம்,சுன்னாகம் தலைமையகம், Dr.N.Somaskandakkurukkal Dr.N.Sarveswarakkurukkal www modernhinduculture.com'

சிவஸ்ரீ தியாகராஜக் குருக்கள் அஞ்சலி.
Scroll to top