சிவஸ்ரீ கி. மகாதேவக் குருக்கள் (ராஜீவன் ஐயா)

May be an image of 1 person and text that says 'சிவமயம் இந்து ஆகம நவீன கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG. ஐயனார் விதி, சண்டிலிப்பாய், இலங்கை Iyanar veethy, Sandilipay, Srilanka. ஸ்தாபிதம் Extd: 1965 mHc MHC Head office Chunnakam, Srilanka. பதிவு விழிநீர் அஞ்சலி ராஜீவன் ஐயா என்று அன்புடன் அழைக்கப் பெறும் சிவஸீசி மகாதேவக்குருக்கள் அவர்கள் இன்று காலை சிவபதம் அடைந்தார். அன்னாரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவிக்கிறோம். சுன்னாகம் ஸ்ரீ கதிரமலை சிவன் பாதத்தில் அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய பிரார்த்திக்கிறோம். mHc- நிறுவன தலைமை அலுவலகம், சுன்னாகம். Dr:N.Somaskandakkurukkal Dr.N.Sarveswarakkurukkal'

சிவஸ்ரீ கி. மகாதேவக் குருக்கள் (ராஜீவன் ஐயா)
Scroll to top