சித்தன்கேணி ராஜேந்திர ஐயர் சத்திய தாச சர்மா.

May be an image of 1 person and text that says 'சிவமயம் இந்து ஆகம் நவீன கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG. mHc ஐயனார் வீதி, சண்டிலிப்பாய், இலங்கை. Iyanar veethy, Sandilipay, Srilanka. ஸ்தாபிதம் Extd: 1965 MHC Head office Chunnakam, Srilanka. பதிவு இல Reg-No: HA/4JA/339 விழிநீர் அஞ்சலி சித்தன்கேணி சிவஸரீ. இராஜேந்திரஜயர் சத்திய தாச சர்மா அவர்கள் றையடிசேர்ந்தார்கள். அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய சுன்னாகம் ஸ்ரீ கதிரமலை சிவன் பாதம் பணிந்து அமரரின் குடும்பத்தினருக்கு எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவிக்கிறோம் ஓம் சாந்தி. mHc- தலைமையகம் சுன்னாகம் Dr.N.Somaskandakkurukkal Dr.N.Sarveswarakkurukkal'

சித்தன்கேணி ராஜேந்திர ஐயர் சத்திய தாச சர்மா.
Scroll to top