அஞ்சலி கைதடி யோகானந்த ஈஸ்வரக் குருக்கள்.

May be an image of 1 person, temple and text that says 'சிவமயம் இந்து ஆகம நவீன கலை குலாச்சார நிறுவனம். ஸ்தாபிதம் EST:1965, ஐயனார் வீதி, சண்டிலிப்பாய், இலங்கை பதிவு இல. .Reg HA/4J4/339 MODERN HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG. Iyanar veethi Sandilipay, Srilanka MHC mHc Head Office Chunnakam. Tel: +94 777311444 +94 773609017 EMail sarvagi@hotmail.co.ul WEB http:/w.modernhinduculure.com Dr Somaskanthakkurukkal Sarveswarakkurukkal விழிநீர் அஞ்சலி M0 கைதடி சிவஸீ யோகானந்த ஈஸ்வரக் குருக்கள் குருசாமிக்குருக்கள் அவர்கள் இன்று 23/04/2023 அவரி கைதடி இல்லத்தில் சிவபதம் அடைந்தார். அமரரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவிப்பதுடன் அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தி அடைய சுன்னாகம் கதிரமலை சிவனைப் பிரார்த்திக்கிறோம். ஓம் சாந்தி. Modern ” நிறுவன தலைமையகம், சுன்னாகம். சிவஸ்ீ நா. சோமஸ்கந்தக் குருக்கள், சிவஸீ நா. சர்வேஸ்வரக் குருக்கள்.'

அஞ்சலி கைதடி யோகானந்த ஈஸ்வரக் குருக்கள்.
Scroll to top