அஞ்சலி: ஸ்ரீமதி கமலாம்பாள் நடராஜ ஐயர்.

May be an image of 1 person, flower and text that says 'சிவமயம் இந்து ஆகம் நவீன கலை கலாச்சார நிறுவனம். ஸ்தாபிதம் EST.1965 ஜூபணா் வீரி. ண்டிலிப்பாம் இலந்கை பதிவு NO HA/4J4/339 MODERN HINDU AGAMIC CULTURALARTS ORG. yanar veethi Sandilipay, Srilanka mHc MHC Head Office Chunnakam. Tel: +94 773609017 EMail sarvagi@hotmail.co. WEB http://www.modemindulure.com com Dr Somaskanthakkurukkal NSanveswarakkurukkal. விழிநீர் அஞ்சலி கொழும்புத்துறையை பிறப்பிடமாகவும் வைவதிவிடமாகவும் கொண்ட ஸ்ரீமதி கமலாம்பாள் நடராஜ ஐயர் அவர்கள் 1/01/2022 2022 அன்று கனடாவில் சிவபதம் அடைந்தார். அன்னார் அமரர் பிரம்மஸ்ீ நடராஜ ஐயர்அவர்களின் பாரியாரும் அமரத்துவ அடை ந்த சிவஸீ ஜெயகாந்தக் குருக்களின்மாமியாரும் ஆவார். குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிப்பதுடன் அன்னாரின் ஆத்மாசுன்னாகம் சுன்னாகம் கதிரமலை சிவன் பாதத்தில் சாந்தி அடைய பிரார்த்திக்கிறோம் mHc தலைமையகம் சுன்னாகம்.'

அஞ்சலி: ஸ்ரீமதி கமலாம்பாள் நடராஜ ஐயர்.
Scroll to top