அஞ்சலி-அளவெட்டி முத்து. பாஸ்கரசர்மா அவர்கள்.

கண்ணீர் அஞ்சலி
அளவெட்டி முத்து. பாஸ்கரசர்மா இறைபதம்டைந்த தகவல் அறிந்தோம். அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய சுன்னாகம் ஸ்ரீ கதிரமலை சிவன் பாதம் பணிந்து அமரரின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவிக்கிறோம் ஓம் சாந்தி
MHC தலைமையகம் சுன்னாகம்
May be an image of 1 person and standing
அஞ்சலி-அளவெட்டி முத்து. பாஸ்கரசர்மா அவர்கள்.
Scroll to top