அஞ்சலி ஸ்ரீமதி சிவகுமாரி சிவா ஷண்முகநாதக் குருக்கள். லண்டன்.

May be an image of 1 person, flower and text that says 'mHc இந்து ஆகம் நவீன கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG Extd: 1965 Head ffice Chunnakam Sri Lanka Reg-No: HA/4JA/339 விழிநீர் அஞ்சலி வடமராட்சி மராட் நாகர் கோவில் ஆலய பரம்பரை குருவும், லண்ட என்வீல்ட் நாகபூஷனி அம்மன் ஆலய உதவிக்குருவுமாகிய சிவறீ.சிவசண்முகநாதக்குருக்கள் (சிவாஜயா) அவர்களுடைய துணைவியார் மதி.சிவகுமாரி சிவசண்முகநாதக்குருக்கள் இறைபதமடைந்தார். அன்ன mHc நிறுவனத்தார் தமது அஞ்சலியைத் தெரிவிப்பதுட அன்னாரின் ஆத்மா கதிரமலை சிவன் பாதத்தில் சாந்தி டையப்பிரார்த்திக்கின்றோம். ர்த்திக்கின்றோம். ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி! Dr.N.Somaskandakkurukkal Dr.N.Sarveswarakkurukkal www.modernhinduculture.com'

அஞ்சலி ஸ்ரீமதி சிவகுமாரி சிவா ஷண்முகநாதக் குருக்கள். லண்டன்.
Scroll to top