ஜோதிஸ்மதி அம்மா தியாகராஜக் குருக்கள். காரைநகர் அஞ்சலி.

May be an image of 1 person and text that says 'சிவமயம் MHC இந்து ஆகம் நவீன கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG. ஐயனார் வீதி, சண்டிலிப்பாய், இலங்கை. Iyanar veethy, Sandilipay, Srilanka. ஸ்தாபிதம் Extd: 1965 MHC Head office Chunnakam, Srilanka. பதிவு இல. Reg-No: HA/4JA/339 விழிநீர் அஞ்சலி காரைநகரை பிறப்பிமாகவும் துன்னாலை வள்ளியானந்தப்பிள்ளையார் கோவிலடியை வசிப்பிமாகவும் கொண்ட தியாகராசக்குருக்கள் ஜோதிஸ்மதி அம்மா (மதியம்மா) அவர்கள் இன்று இறையடிசேர்ந் .அன்னாரின் ஆத்மா சுன்னாகம் ஸ்ரீ கதிரமலை சிவன் பாதத்தில் சாந்தியடைய பிரார்த்திக்கிறோம் அன்னாரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவிக்கின்றோம். mHc நிறுவன தலைமையகம், சுன்னாகம். Dr.N.Somaskandakkurukkal Dr.N.Sarveswarakkurukkal www modernhinduculture.com'

ஜோதிஸ்மதி அம்மா தியாகராஜக் குருக்கள். காரைநகர் அஞ்சலி.
Scroll to top