கரணவாய் ஸ்ரீமதி ஹம்சாம்பாள் ராமநாதக்குருக்கள் – அஞ்சலி

May be an image of text that says 'சிவமயம் இந்து ஆகம் நவீன கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG. mHc சண்டிலிப்பாய், லங்கை Iyanar veethy, Sandilipay, Srilanka. ஐயனார் ஸ்தாபிதம் Extd: 965 MHC Head office Chunnakam, Srilanka. பதிவு இல Reg-No: HA/4JA/339 விழிநீர் அஞ்சலி நயினாதீவை பிறப்பிடமாகவும் கரணவாயை வாழ்விடமாகவும் கொண்ட அம்சம்மா(ஹம்சாம்பாள்) ராமநாதக் குருக்கள் அவர்கள் சிவபதம் அடைந்து விட்டார். அன்னார் அண்மையில் அமரத்துவம் அடைந்த கரணவாய் ராமநாதக் குருக்கள் அவர்களின் பாரியார் ஆவார். அன்னாருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிப்பதுடன் ,அன்னாரின் ஆத்மா ஸ்ரீ கதிரமலை சிவன் பாதத்தில் சரண் அடைய பிரார்த்திக்கிறோம். mHc நிறுவன தலைமையகம், சுன்னாகம். Dr.N.Somaskandakkurukkal Dr.N.Sarveswarakkurukkal www modernhinduculture.com'

கரணவாய் ஸ்ரீமதி ஹம்சாம்பாள் ராமநாதக்குருக்கள் – அஞ்சலி
Scroll to top