ஸ்ரீமதி சுவர்ணலட்சுமி நாகேந்திர சர்மா வட்டுக்கோட்டை ,எழுதுமட்டுவாள், உடுவில்.

May be an image of 1 person, hair, flower and text that says 'மொடேர்ண் சர்வதேச இந்து ஆகம கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN INTERNATIONAL HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG. Extd: 1965 Head office Chunnakam Sri Lanka Reg-No:GA2352 விழிநீர் அஞ்சலி வட்டுக்கோட்டைஎழுதும்டுவாள்ட்டுவில் எழுதுமட் வட்டுக்கோட் ஸ்ரீமதி சுவர்ணலட்சுமி நாகேந்திரன் சர்மா அவர்கள் இன்று 29/12/2020 செவ்வாய் இரவு.திருவாதிரை பூரணை திதியில் சிவஸாயுஜ்யம் அடைந்த செய்தி அறிந்தோம். இவர், கொழும்பு சுரேந்திரக் குருக்கள் கூச்சிங், சுதாகரக் குருக்கள் (MIH நிறுவன தனாதிகாரி) குகநேசக் குருக்கள் ஆகியோரின் அருமைத் தாயாரும், சுபாஷினி, சுபா, அனுஷா ஆகியோரின் மாமியாருமாவார். அமரரின் ஆன்மா சாந்தியடைய சுன்னாகம் ஸ்ரீ கதிரமலை சிவன் பாதம் பணிந்து அமரரின் மக்கள்,மருமக்கள், பேரன் பேத்திகள்,மற்றும் குடும்ப உறவுகளின் துயரில் நாமும் பங்குகொள்ளுகிறோம் Dr.N.Somaskandakkurukkal Dr.N.Sarveswarakkurukkal www.modernhinduculture.com'

ஸ்ரீமதி சுவர்ணலட்சுமி நாகேந்திர சர்மா வட்டுக்கோட்டை ,எழுதுமட்டுவாள், உடுவில்.
Scroll to top