இரத்தின சாமிக்குருக்கள் உருத்திரதாசக் குருக்கள் ,தேரடி நல்லூர்.

May be an image of 1 person and text that says 'மொடேர்ண் சர்வதேச இந்து ஆகம் கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN INTERNATIONAL HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG. Extd: 1965 Head ffice Chunnakam Sri Lanka Reg-No:GA2352 விழிநீர் அஞ்சலி நல்லூர் தேரடி ஸ்வர்க்கஸரீ இரத்தின சாமி குருக்கள், கமலாம்பிகை அம்மா அவர்களின் மகன் சிவஸரீஇ. உருத்திரதாசக் குருக்கள் அவர்கள் சிவபதம் அடைந்தார். அன்னாருக்கு MIH நிறுவனத்தார் தமது அஞ்சலியை தெரிவிப்பதுடன் அன்னாரின் ஆத்மா கதிரமலை சிவன் பாதத்தில் சாந்தி அடைய பிரார்த்திக்கிறோம். ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி. MI-தலைமை அலுவலகம், சுன்னாகம். Dr.N.Somaskandakkurukkal Dr.N.Sarveswarakkurukkal www.modernhinduculture.com'

இரத்தின சாமிக்குருக்கள் உருத்திரதாசக் குருக்கள் ,தேரடி நல்லூர்.
Scroll to top