பிரம்மஸ்ரீ காரதிகேசு சர்மா சந்திரசேகர சர்மா ( கீரிமலை சந்திரன் அண்ணா)

May be an image of 1 person, flower and text that says 'mHc இந்து ஆகம் நவீன கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG Extd: 1965 Head ffice Chunnakam Sri Lanka Reg-No: HA/4JA/339 விழிநீர் அஞ்சலி யாழ் கோப்பாய் பிரம்மறீ கார்த்தியேசு சர்மா சந்திரசேகர சர்மா (கீரிமலைச் சந்திரன் அண்ணா) 08-05-2021 இரவு இறையடிசேர்ந்தார். அன்னாருக்கு mHc நிறுவனத்தார் தமது அஞ்சலியைத் தெரிவிப்பதுடன் அன்னாரின் ஆத்மா கதிரமலை சிவன் பாதத்தில் சாந்தி அடையப்பிரார்த்திக்கின்றோம். ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி mHc தலைமை அலுவலகம், சுன்னாகம் Dr.N.Somaskandakkurukkal Dr.N.Sarveswarakkurukkal www.modernhinduculture.com'

பிரம்மஸ்ரீ காரதிகேசு சர்மா சந்திரசேகர சர்மா ( கீரிமலை சந்திரன் அண்ணா)
Scroll to top