காரைநகர் மணற்காடு சபாரத்தின முதலியார் ஈஸ்வர சர்மா

May be an image of 1 person and text that says 'சிவமயம் இந்து ஆகம் நவீன கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG. mHc A ஸ்தாபிதம் Extd: 1965 MHC Head office Chunnakam, Srilanka. பதிவு இல. Reg-No: HA/4JA/339 ஐயனார் வீதி, சண்டிலிப்பாய், இலங்கை. Iyanar veethy, Sandilipay, Srilanka. விழிநீர் அஞ்சலி காரைநகர் மணற்காடு ஸ்வர்க்கஸ்ரீ முதலியார் சபாரத்ன ஐயர் -அனந்தலட்சுமி அம்மா தம்பதிகளின் சிரேஷ்ட புதல்வர் சபாரத்னஜயர் ஈஸ்வர சர்மா அவர்கள் 15/05/2021 அன்று காலமானார். அன்னாருக்கு தனது அஞ்சலியை செலுத்துவதுடன் அன்னாரின் ஆத்மா கதிரமலை சிவன் பாதத்தில் சாந்தி அடைய பிரார்த்திக்கிறோம். m-தலைமை அலுவலகம் ,சுன்னாகம். Dr.N.Somaskandakkurukkal Dr.N.Sarveswarakkurukkal'

காரைநகர் மணற்காடு சபாரத்தின முதலியார் ஈஸ்வர சர்மா
Scroll to top