ஸ்ரீமதி நாகேந்திர சர்மா உமாராணி அம்மா வவுனியா

May be an image of 1 person and text that says 'mHc இந்து ஆகம் நவீன கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG Extd: 1965 Head office Chunnakam Sri Lanka Reg-No: HA/4JA/339 விழிநீர் அஞ்சலி வவுனியா குட்செற் கருமாரியம்மன் ஆலய பிரதமகுரு சிவஸரீ பிரபாகர குருக்களின் தாயார் ஸ்ரீமதி நாகேந்திர உமாராணி அம்மா இன்று இறையடிசேர் ந்தார் கள். அன்னாருக்கு mHc நிறுவனத்தார் தமது அஞ்சலியைத் தெரிவிப்பதுட அன்னாரின் ஆத்மா கதிரமலை சிவன் பாதத்தில் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி! mHc தலைமை அலுவலகம், சுன்னாகம் Dr.N.Somaskandakkurukkal Dr.N.Sarveswarakkurukkal www.modernhinduculture.com'

ஸ்ரீமதி நாகேந்திர சர்மா உமாராணி அம்மா வவுனியா
Scroll to top