டாக்டர் நா. சோமாஸ்கந்த சிவாச்சாரியார்.

May be an image of 1 person and text that says 'தMக வெறுப்பது யாராக சிருந்தாலும் நேசிப்பது நாமாக இருப்போம் ஸ்ரீ சனாதன தர்ம பீடம் SRI SANATHANA DHARMA FOUNDATION இல. 34, பேராதனை விதி, கண்டி. தொலைபேசி இல: 94 77 3688838 srisanathanadharmam01 @gmail.com ஸ்ரீ சனாதன தர்ம பீடம் Reg No HA/4/KDY/78 வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது இலங்கை சைவ சமய குரு மரபில் பிரகாசிக்கும் மொடேர்ன் இந்து ஆகம் கலாச்சார நிறுவன ஸ்தாபகர், சிவாகம கலாநிதி, சிவஸ்ரீ நா.சோமாஸ்கந்தக்குருக்கள் (சுன்னாகம்) அவர்களுக்கு இன்று தமிழகம் சிவபுரம் குளோபல் சிவாகம அக்கடமி சார்பில் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது கிடைத்தமை இலங்கை வாழ் அனைத்து இந்து மக்களுக்கும் கிடைத்த பெருமை. இத்த ருணத்தில் அவர்களது பாதம் பணிந்து நமது மகிழ்வுகளைச் சமர்ப்பித்து இன்புறுகின்றோம். 12.06.2021 ஸ்ரீ சனாதன தர்மபிடம் குழுவினர் Bank:- Sri Sanathana Dharma Foundation 801 10666437 HNB. Kandy Srilanka'

டாக்டர் நா. சோமாஸ்கந்த சிவாச்சாரியார்.
Scroll to top