தீபங்கள், யானைகள், பூரண கும்பம் ஆகியன லட்சுமிகடாட்சம் நிறைந்தவை.

தீபங்கள், யானைகள், பூரண கும்பம் ஆகியன லட்சுமிகடாட்சம் நிறைந்தவை. இந்த மூன்றும் இருக்கும் இடத்தில் செல்வவளத்துக்குக் குறைவிருக்காது. அவ்வகையில், தீபங்கள் ஜொலிக்கும் திருக்கார்த்திகை மாதத்தில், பூரண கும்பத்துடன் கஜலட்சுமியாக உங்கள் இல்லம் தேடி வரும் திருமகளை வரவேற்று, பூஜித்து வரம் பெற்று மகிழுங்கள்.

தீபங்கள், யானைகள், பூரண கும்பம் ஆகியன லட்சுமிகடாட்சம் நிறைந்தவை.
Scroll to top