நல்லூர் குமார தாஸ் மாப்பாண முதலியார். அஞ்சலி.

May be an image of 1 person, flower and text that says 'mHc இந்து ஆகம் நவீன கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG Extd: 1965 Head office Chunnakam Sri Lanka Reg-No: HA/4JA/339 விழிநீர் அஞ்சலி நல்லூர் கந்தசுவாமி தேவஸ்தானத்தின் பத்தாவது நிர்வாக அதிகாரி சிவத்திரு. இரகுநாத குமாரதாஸ் மாப்பாண முதலியார் அவர் இன்று சிவபதமடைந்தார். அன்னாருக்கு mHc நிறுவனத்தார் தமது அஞ்சலியைத் தெரிவிப்பதுட ன் அன்னாரின் ஆத்மா கதிரமலை சிவன் பாதத்தில் சாந்தி டையப்பிரார்த்திக்கின்றோம். த்திக்கின்றோம். ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி! mHc தலைமை அலுவலகம், சுன்னாகம் Dr.N.Somaskandakkurukkal Dr.N.Sarveswarakkurukkal www.modernhinduculture.com'

நல்லூர் குமார தாஸ் மாப்பாண முதலியார். அஞ்சலி.
Scroll to top