லண்டனில் தீபன் சர்மா

MIH சர்வதேச நிறுவனத்தின் கண்ணீர் அஞ்சலி
04/07/2020இன்று காலை லண்டனில் தீபன் சர்மா தன்னுயிரை நீத்துக்கொண்டார் என அறிந்தோம். ஆத்மா சாந்தி அடைய சுன்னாகம் ஸ்ரீ கதிரமலை சிவன் பாதம் பணிந்து அமரரின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் .
MIH தலைமையகம்.
சுன்னாகம்.
May be an image of 1 person
லண்டனில் தீபன் சர்மா
Scroll to top