ஆஷிஷ் சர்மா & ஆரூஷ் சர்மா.

May be an image of 1 person and text that says 'சிவமையம் +9421-224-0025 Representatives nOverseas_for or MODERN Extd: N.Somaskandak இந்து HINDUA Soma.Srikarakuruk Lanka athmanatha கலாச்சார நிறுவனம் RALARTS ORG Reg-No:GA23 kurukkal kurukkal "முத்தமிழ் கருமணி" சிவரீ சோமாஸ்கந்தக் குருக்கள் சிவரீ நா.சாவேஸ்வரக்கு ஆசியுடன் MI-சர்வதேச நிறுவன பிரதிநிதிகள் வழங்கிய உபநயன நல்வாழ்த்து Australia Sarma ulasikanth S கனடா ஸ்ரீமன் சண்முக குலேந்திர சா்மா ஸ்ரீமதி மைதிலி தம்பதிகளின் புத்திரர்கள் சிரஞ்ஜிவி ஆஷிஷ் சாமா ஆருஷ் சர்மா துணைநிற்க, 30-08-2020 சள்ளிதியில் Guru கனடா ஜயப்பன் Kagupathi ஸம்பன்ன Maritius sivasri Bala kurukkal குருக்கள் மற்றும் MIH கனடா சவமி பஞ்சாட்சர சமேத ம்த்துகிறோம். நா.குகளேஸ்வரக் குருக்கள் சார்பில் வழங்குவோர் மீதிவாச சர்மா வாழ்க! சுபம் modernhinduculture.com'

ஆஷிஷ் சர்மா & ஆரூஷ் சர்மா.
Scroll to top