புங்குடுதீவு பாணவிடை சிவன் தேவஸ்தான பிரதமகுரு “ரூபன் சர்மா”

MIH சர்வதேச நிறுவனத்தின்கண்ணீர் அஞ்சலி
புங்குடுதீவு பாணவிடை சிவன் தேவஸ்தான பிரதமகுரு “ரூபன் சர்மா”அகால மரணம் அடைந்துள்ளார் என அறிகிறோம். ஆன்மீகப்பணிகளுடன் சமூகப்பணிகளையும் ஆற்றிப் பலரது நன்மதிப்பினையும் பெற்றிருந்தவர்
அன்னாரது ஆத்மா சாந்தியுற ந
சுன்னாகம் ஸ்ரீ கதிரமலை சிவன் பாதம் பணிந்து அமரரின் குடும்பத்தினருக்கு அனுதாபங்கள். ஓம் சாந்தி.
MIH தலைமையகம். சுன்னாகம்
May be an image of 1 person, standing and temple
புங்குடுதீவு பாணவிடை சிவன் தேவஸ்தான பிரதமகுரு “ரூபன் சர்மா”
Scroll to top