ஏழாலை கு. வைத்திய நாதக் குருக்கள் -பிரான்ஸ்

May be an image of text that says 'சிவமயம் இந்து ஆகம் நவீன கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG. ஐயனார் வீதி, சண்டிலிப்பாய், இலங்கை MHC Iyanar veethy, Sandilipay, Srilanka. ஸ்தாபிதம் Extd: 1965 MHC Head office Chunnakam, Srilanka. பதிவு இல. Reg-No: HA/4JA/339 விழிநீர் அஞ்சலி ஏழாலையை பிறப்பிடமாகவும், பிரான்ஸ், பரிசில் வசித்தவருமாகிய சிவஸரீ. தவைத்தியநாத குருக்கள் அவர்கள் இன்று 04-05-2021 மதியம் சிவசாயுஜ்யம் அடைந்தார், அன்னாருக்கு இந்து ஆகம் நவீன கலை கலாச்சார நிறுவனம் தனது அஞ்சலிகளை தெரிவிக்கிறது. அன்னாரின் ஆத்மா கதிரமலை சிவன் திருவடியில் சாந்தி அடைய பிரார்த்திக்கிறோம் ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி.... mHc நிறுவனத்தாரின் தலைமை அலுவலகம், சுன்னாகம். Dr.N.Somaskandakkurukkal Dr.N.Sarveswarakkurukkal'

ஏழாலை கு. வைத்திய நாதக் குருக்கள் -பிரான்ஸ்
Scroll to top