சுதுமலை மகேஸ்வரக் குருக்கள்.

May be an image of text that says 'சிவமயம் இந்து ஆகம் நவீன கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG. ஐயனார் MHC ஸ்தாபிதம் Extd: 1965 MHO Head : சண்டிலிப்பாய், இலங்கை. Iyanar veethy, Sandilipay, Srilanka. hunnakam, Srilanka. பதிவு இல Reg-No HA/4JA/339 விழிநீர் அஞ்சலி நயினை ஸ்ரீநாகபூஷணி அம்மன் கோவில் ஆதீனகுருமணி, சுதுமலை சிவஸரீ மஹேஸ்வர குருக்கள் அவர்கள் சிவபதம் அடைந்து விட்டார். அன்னாரின் ஆத்மா கதிரமலை சிவன் பாதத்தில் சாந்தி அடைய பிரார்திக்கின்றோம் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவிக்கின்றோம்.. ஓம் சாந்தி தலைமை அலுவலகம் சுன்னாகம். Dr.N.Somaskandakkurukkal Dr.N.Sarveswarakkurukkal'

சுதுமலை மகேஸ்வரக் குருக்கள்.
Scroll to top