'அறிவியல் என்ன கூறுகிறது? Print E-mail
Written by Dr. Somash   

இன்றைய சிந்தனை:

''அறிவியல் என்ன கூறுகிறது?

ஒலியில் இருந்து ஒளியும், ஒளியில் இருந்து சக்தியும் தோன்றுவதாகத்தானே கூறுகிறது. சக்திதான் உலகத்தை இயக்குகிறது. ஆக, இயக்கத்தின் காரணமான சக்திக்கும், சக்திக்குக் காரணமான ஒளிக்கும் மூலம், ஒலியாகத் திகழும் ஓங்காரம். மூலப் பொருளான அந்த ஓங்காரமே பிரளயத்துக்குப் பின்னும் பிரபஞ்சத்தில் எஞ்சி இருப்பது! எனில், அந்த ஓம்கார ஸ்வரூபனான கணபதிதானே அனைத்துக்கும் அதிபதி! அவரது திருவடியை அனுதினம் பணிவோம்!

கணபதி என்றிட... கவலைகள் தீருமே!