விநாயகப்பெருமானின் ... Print E-mail
Written by Dr. Somash   
Moderninternational Hinduculture
September 16 at 2:49pm · நண்பர்கள் , அன்பர்கள் அனைவர்க்கும் விநாயகப்பெருமானின் அனுக்ரகம் கிடைக்க வேண்டும் என்று மொடேர்ன் சர்வதேச இந்து ஆகம கலை கலாச்சார நிறுவனம் வினாயகபெருமானை வணங்கி கேட்டுக் கொள்கிறது.