கணபதி தியான ஸ்லோகம் Print E-mail
Written by Dr. Somash   
Moderninternational Hinduculture

கணபதி தியான ஸ்லோகம்

ஒம் கஜாநநம் பூத கணாதி ஸேவிதம்

கபித்த ஜம்பு பலஸார பக்ஷிதம்

உமாசுதம் சோக விநாச காரணம்

நமாமி விக்னேஸ்வர பாத பங்கஜம்.

''ஆனை முகத்தனை, பூத கணங்களால் வழிபடப்படும் இறைவனை, விளாம்பழம், நாவல் பழம் ஆகியவற்றின் சாரத்தை அருந்துபவனை, உமை மைந்தனை, துயரங்களை நீக்கும் காரணனை வணங்குகிறேன். தடைகளைப் போக்கும் விக்னேஸ்வரரின் திருவடியை வணங்குகிறேன்.