வனவாசம் சென்றிருந்த இராம, லட்சுமணர்கள் தங்கள் .......... Print E-mail
Written by Dr. Somash   

அறிந்து கொள்வோம் நண்பர்களே:

வனவாசம் சென்றிருந்த இராம, லட்சுமணர்கள் தங்கள் தந்தையின் இறப்பைக் கேட்டு தாங்கள் இருந்த இடத்திலேயே உத்தரக் கிரியைகளை செய்தார்கள்.அச்சந்தர்பத்தில் புண்ணிய நதியை நாடி அவர்கள் நீராடி பின் தந்தையை குறித்து தர்ப்பணம் செய்தார்கள் என்றும் கூறப்படுள்ளது. இறந்தவரைக் குறித்து செய்யும் வழி பாட்டில் புண்ணிய தீர்த்தங்கள் மிகவும் அவசியமானது. தகனம் செய்யும் சாம்பலை புண்ணிய நதியில் இடுவதால் அந்த ஆத்மா ஆனந்தம் அடையும் என்ற நம்பிக்கையும் உண்டு. இதன்படி, பார்த்தால் இறந்த ஆன்மா குறித்து பிண்டம் செய்யும் மரபும் தர்ப்பணம் செய்தல் பற்றியும் இதிகாச காலங்களில் விளக்கப்பட்டிருப்பதை உணரலாம்.
-சைவப் புலவர் பால.வசந்தன் குருக்களின் ''இந்து பண்பாட்டு மரபில் பிதிரர் வழிபாடு'' என்ற நூலில் இருந்து.  தொகுத்தவர் : பஞ்சாட்சரன் சுவாமிநாதசர்மா.