எது உண்மையான பக்தி? Print E-mail
Written by Dr. Somash   

இன்றைய சிந்தனை:

'அதைக் கொடு, இதைக் கொடு’ என்று பட்டியல் அடுக்கிவைத்து ஆண்டவனைப் பிரார்த்திப்பது பிசினஸ்! எந்தவித எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லாத சுத்தமான அன்போடு கடவுளே கதியென்று சரணடைவதுதான் உண்மையான பக்தி!