ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாமத்தில் உள்ள.......... Print E-mail
Written by Dr. Somash   

ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாமத்தில் உள்ள அம்பிகையின் ஷோடச நாமங்கள்: 16

ஓம் ஸ்ரீ ஸ்வாதீன வல்லபாயை நம: (நல்ல கணவனை அடைய)

ஓம் மகா ஸக்த்யை நம: (மூவகை சக்திகளை அடைய)

ஓம் பக்த சௌபாக்யதாயின்யை நம: (சகல சௌபாக்கியங்களும் பெற)

ஓம் ஸ்ரீ கர்யை நம: (செல்வம் பெற)

ஓம் புருஷார்த்த ப்ரதாயை நம: (அறம், பொருள், இன்பம், வீடு இவற்றை அடைய)

ஓம் விக்ன நாசின்யை நம: (எடுத்த காரியம் தடங்கல் இன்றி நிறைவேற)

ஓம் ஸர்வ வியாதி ப்ரசமந்யை நம: (வியாதிகள் விலகவும், வராமல் தடுக்கவும்)

ஓம் தயாமூர்த்யை நம: (கஷ்டங்கள் விலகி மகிழ்ச்சி உண்டாக)

ஓம் ஸாம்ராஜ்ய தாயின்யை நம: (நிலம், வீடு, மனை யோகம் உண்டாக)ஓம் ஸர்வலோக வசங்கர்யை நம: (உயர்ந்த பேச்சாளராகவும், வர்த்தகத்தில் வெற்றி பெறவும்)ஓம் ஸாமரஸ்ய பராயணாயை நம: (குடும்பத்தில் அனைவரிடத்திலும் சுமுகமாக இருக்க)

ஓம் ப்ராணதாத்ர்யை நம: (சுகப்பிரசவம் உண்டாக, மனோவியாதிகள் நீங்க)

ஓம் தன தான்ய விவர்த்தின்யை நம: (அறுவகை செல்வங்களை அடைய)

ஓம் நாத ரூபிண்யை நம: (சுவாசம் சம்பந்தமான நோய்கள் நீங்க, இசையில் தேர்ச்சி பெற)

ஓம் சுத்த மானஸாயை நம: (தூய்மையான மனப்பக்குவம் பெற)

ஓம் சிவசக்த்யைக்ய ரூபிண்யை நம: (தம்பதிகளிடையே அந்நியோன்னிய உறவு நிலவ)    MIH சார்பில் தொகுத்தவர் பஞ்சாட்சரன் சுவாமிநாதசர்மா.