உலக நாடுகளில் விநாயகர் வழிபாடு! Print E-mail
Written by Dr. Somash   

நண்பர்களே, விநாயக வழிபாடு நம் நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா உட்பட பல உலக நாடுகளிலும் உண்டு என்று அறிந்து கொண்டிருப்பீர்கள்.
பர்மாவில் “மகாபிணி” என்றும், மங்கோலியாவில் “தோட்கர்” என்றும், திபெத்தில் “சோக்ப்ராக்” என்றும், கம்போடியாவில் “பிரசகணேஷ்” என்றும், சீனாவில் “க்வான்ஷிடியாக்” என்றும், ஜப்பானில் “விநாயக் ஷா” என்றும் வணங்கப் படுகிறார்.
இந்தோனேஷியாவில் சதுர்முக கணபதி என்றும், ஜப்பானிலும், சீனாவிலும் அர்த்தநாரி (பாதி பெண், பாதி ஆண்) உருவத்திலும் விநாயக வழிபாடு நடைபெறுகிறது.