சூரிய மண்டலத்துக்கு வெளியே 28 புதிய கிரகங்கள் Print E-mail
Written by Dr. Somash   

சூரிய குடும்பத்தில் ஏற்கனவே 9 கிரகங்கள் உள்ளன. இந்த நிலையில் வான்வெளி நிபுணர்கள் நடத்திய ஆய்வில் சூரிய குடும்பத்துக்கு வெளியே மேலும் ஏராளமான கிரகங்கள் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

அவற்றில் உயிரினங்கள் வாழ முடியுமா என்பது குறித்தும் ஆய்வு நடந்து வருகிறது. சமீபத்தில் பூமியை போலவே உள்ள சூப்பர் பூமி என்ற புதிய கிரகத்தை விஞ்ஞானிகள் கண்டு பிடித்தனர்.

இப்போது அமெரிக்க நிபுணர்கள் மேலும் 28 புதிய கிரகங்களை கண்டு பிடித்துள்ளனர். இந்த கிரகங்கள் நட்சத்திர கூட்டங் களை மையமாக வைத்து சுற்றி வருகின்றன.

இந்த 28 புதிய கிரகங்களையும் சேர்த்து மொத்தம் 236 சிறு கிரகங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

இவைகளில் சில பூமியை போலவே உள்ளன. உயிரினங் கள் வாழ வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. அபூர்வ வாயுக்கள் விலங்கினங்கள் ஆகிய வையும் இவற்றில் உள்ளன.