இரத்த அழுத்தம்(Blood pressure) Print E-mail
Written by Dr. Somash   

இரத்த அழுத்தம்(Blood pressure) சம்பந்தமாக பின் வரும் விடயங்களை அறிந்து அதற்க்கு ஏற்றவாறு செயல் படுவோம். உடல் நலனை பேணி பாது காப்போம்.