தவறு இழைத்தால் இறைவனை வேண்டுங்கள் Print E-mail
Written by Dr. Somash   

தவறு இழைத்தவர்களை அடிபணிய வைப்பதும் வழிபாட்டில் அடங்கும். 'ஆசைதான் செயல்பட வைத்தது; நான் செய்யலை. ஆசைதான் கர்த்தா; நான் அல்ல’ என்போம். அதே போல் கோபதாபங்களும் தவறு செய்ய வைக்கும். 'நான் தவறு செய்யவில்லை; கோபம் தவறாற்றியது, அதுவே அப்படிச் செயல்பட வைத்தது’ என்று தவற்றை ஆசையிலும் கோபத்திலும் சொல்லி வழிபடும் முறை சாஸ்திரத்தில் உண்டு (காமோ கார்ஷீத் நமோ நமக:). அன்யதா சரணம் நாஸ்தி த்வமேவ சரணம் மம. தஸ்மாத் காருண்ய பாவேன ரக்ஷ ரக்ஷ தயாநிதே எனச் சொல்லி பிரார்த்தியுங்கள்.