பொய் பேசினால் தோஷம் வரும் Print E-mail
Written by Dr. Somash   

தெரிந்து கொள்வோம் நண்பர்களே:

பொய் பேசினால் தோஷம் வரும். நம்மையறியாமலேயே பாவங்கள் சேரும். எப்படிப் பாவங்கள் சேரும் தெரியுமா? பஞ்சமகா பாதகங்கள் பெரிது என்று நம்மில் பலரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அவற்றுக்கெல்லாம் கூடப் பரிகாரம் உண்டு; கழுவாய் உண்டு என்கிறது புறநானூறு.

வேதம்வல்ல அந்தணர்களைக் கொல்லக்கூடாது; பெண் கொலை புரிவது பாவம்; குழந்தைகளை அழிப்பது கொடும் பாவம். ஆனால் இந்தப் பாவங்களையெல்லாம் விடக் கொடுமையானது பொய் சொல்வது என்கிறது திருப்பனந்தாள் புராணம்.

பொன்ற வான்அந்தணர் பெண் புதல்வரைக்
கொன்ற பாதகத்தில் கொடும் பொய்
என்பது செஞ்சடை வேதிய தேசிகர் வாக்கு.