சிவபெருமானை அழைக்காமல்....... Print E-mail
Written by Dr. Somash   

'சிவபெருமானை அழைக்காமல், பார்வதியின் தந்தை தட்சன் யாகம் நடத்தினான். அதைத் தட்டிக் கேட்கச் சென்றாள் பார்வதி. தட்சன் அவளையும் அவமதித்தான். கோபமடைந்த சிவன், தனது அம்சமாக வீரபத்திரரை உருவாக்கி யாகத்தை அழிக்க அனுப்பினார். வீரபத்திரர், 32 கைகளுடன் விஸ்வரூபம் எடுத்து, யாககுண்டத்தை அழித்து, யாகத்தின் பலனை ஏற்க வந்திருந்த தேவர்களை விரட்டியடித்தார். 32 கைகளை உடைய வீர பத்திரரையே இங்கு காண்கிறீர்கள்.