பொன்னாங்கன்னிக் கீரையைப்....... Print E-mail
Sunday, 11 October 2015 14:15

இன்றைய தகவல், பாட்டி வைத்தியம் என்றும் கூறலாம்.

பொன்னாங்கன்னிக் கீரையைப் பொரியல்/வறுவல் செய்து பகல் உணவுடன் தொடர்ந்து நாற்பது நாட்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் உடலில் புதிய இரத்தம் உற்பத்தியாகி உடல் பலம் பெறும். 
-மருத்துவ தகவல்

 
non-profit Organization Print E-mail
Sunday, 11 October 2015 14:16

நண்பர்களே, பல தகவல்கள், எமக்கு கிடைக்கபெற்ற ஆக்கங்கள், ஆன்மிக விடயங்கள் என பல விடயங்களை தாங்கி non-profit Organization என்று முக நூல் அமைபினரால் அங்கீகாரம் செய்யபெற்ற மொடேர்ன் சர்வதேச இந்து ஆகம கலை கலாச்சார நிறுவனத்தாரின் pageல் உங்கள் பார்வைக்கு தரப்பட்டுள்ளன என்பதை,நன்றியுடன் அன்புடன் அறியத்தருகிறோம்.-MIH நிறுவனத்தார்.

Non-Profit Organization · 1,627 Likes
Moderninternational Hinduculture
  • Komathy Baskarasarma
  • Kumaran Markandu
  • Mohan Nadarajakurukkal
  • Priest Chandru
 
'sapta padi'' Print E-mail
Sunday, 11 October 2015 14:19

நண்பர்களே, விவாஹத்தின் போது ''சப்தபதி '' என்று ஓர் முக்கிய நிகழ்ச்சி இடம்பெறும். அதனை ஆங்கிலத்தில் அறிவோம்.

''sapta padi''

During this ritual, the groom walks with the bride to the right side of
the sacred fire. All along, he holds his wife's right hand in his right hand
in the way in which he held her hand during the paani grahanam ceremony. He
stops, bends down and holds the right toe of his wife with his right hand
and helps her take seven steps around the fire. At the beginning of each
step, he recites a Veda mantra to invoke the blessings of Maha Vishnu.
Through these seven mantras, he asks Maha Vishnu to follow in the footsteps
of his wife and bless her with food, strength, piety, progeny, wealth,
comfort and health. At the conclusion of the seven steps, he addresses his
wife with a moving statement from the Veds summarized below: Dear Wife! By taking these seven steps, you have become my dearest friend.
I pledge my unfailing loyalty to you. Let us stay together for the rest of
our lives. Let us not separate from each other ever. Let us be of one mind
in carrying out our responsibilities as householders (grihasthas). Let us
love and cherish each other and enjoy nourishing food and good health. Let
us discharge our prescribed Vedic duties to our elders, ancestors, rishis,
creatures, and gods. Let our aspirations be united. I will be the Saaman and
may you be the Rk (Saaman here refers to the music and Rk refers to the
Vedic text that is being cast into music). Let me be the upper world and let
you be the Bhumi or Mother Earth. I will be the Sukla or life force and may
you be the bearer of that Sukla. Let me be the mind and let you be the
speech. May you follow me to conceive children and gain worldly as well as
spiritual wealth. May all auspiciousness come your way.
This series of Veda mantras starting with "sakhaa saptapadhaa bhava ..."
and ending with "pumse putraaya ..." are rich with meaning and imagery.:: prepared by panchadcharan swaminathasarma for MIH

 
stepping on the grinding stone Print E-mail
Sunday, 11 October 2015 14:17

நண்பர்களே, திருமண நிகழ்வுகள் பல ஆங்கிலத்தில் பார்த்தோம். இப்போது ''அம்மி மிதித்தல்'' என்ற நிகழ்வை ஆங்கிலத்தில் பாப்போம்.stepping on the grinding stone

After pradhaana homam, the husband holds the right toe of his wife and
lifts her leg and places it on a flat granite grinding stone known as "ammi"
in Tamil. The ammi stands at the right side of the sacred fire. The husband
recites a Veda mantra when he places the right foot of his wife on the ammi:
May you stand on this firm stone. May you be rock-firm during your stay on
this grinding stone. May you stand up to those who oppose you while you
carry out your time-honored responsibilities as a wife sanctioned by the
Vedas and tradition. May you develop tolerance to your enemies and put up a
fair fight to defend your legitimate rights as the head of the household in
a firm manner, equal to the steady strength of this grinding stone. :: prepared for modern hindu culture :panchadcharan.swaminathasarma

 
''paani grahanam'' Print E-mail
Sunday, 11 October 2015 14:21

நண்பர்களே, திருமணத்தின் போது ''பாணிக் கிரகணம்'' என்று ஓர் நிகழ்ச்சி உண்டு. அதை ஆங்கிலத்தில் பார்போம்.

''paani grahanam''

The groom lowers his right palm and encloses it
over the right hand of the bride. He covers all the five fingers of the
right hand of the bride with his right palm through this act of paani
grahanam. He recites mantras in praise of Bhaga, Aryama, Savita, Indra,
Agni, Suryan, Vayu and Saraswati, while holding the bride's hand. He prays
for long life, progeny, prosperity and harmony with the bride during their
married life. The closed fingers of the right hand of the bride is said to
represent her heart. The paani grahanam ritual symbolizes the bride
surrendering her heart in the hands of the groom during the the occasion of the
marriage.:: prepared by panchadcharan swaminathasarma for modern hindu culture.

 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Page 27 of 39