அஞ்சலி -சுந்தர ஐயர் ராமசந்திர சர்மா, உடப்பு.

May be an image of 1 person and text that says 'சிவமயம் இந்து ஆகம் நவீன கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG. mHc AAMICEL ஸ்தாபிதம் Extd: 1965 MHC Head office ஐயனார் வீதி, சண்டிலிப்பாய், இலங்கை. Iyanar veethy, Sandilipay, Srilanka. Chunnakam, Srilanka. பதிவு இல. Reg-No: HA/4JA/339 விழிநீர் அஞ்சலி சிலாபம் உடப்பு பிரம்மஸரீ. சுந்தர ஐயர் இராமச்சந்திரசர்மா அவர்கள் இன்று காலை 20/12/2021 இறையடிசேர்ந்தார்கள். அன்னாரின் ஆத்மா சுன்னாகம் ஸ்ரீ கதிரமலை சிவன் பாதத்தில் சாந்தியடைய பிரார்த்திப்பதுடன் குடும்பத்தினருக்கு எமது ஆழ்ந்து அனுதாபங்களை தெரிவிக்கிறோம். mHc நிறுவன தலைமையகம், சுன்னாகம். Dr.N.Somaskandakkurukkal www modernhinduculture.com Dr.N.Sarveswarakkurukkal'

அஞ்சலி -சுந்தர ஐயர் ராமசந்திர சர்மா, உடப்பு.
Scroll to top