ஸ்ரீமதி சாவித்ரி அம்மா சிவராமலிங்கக் குருக்கள்.பெருமாக்கடவை -அஞ்சலி.

May be an image of text that says 'சிவமயம் இந்து ஆகம் நவீன கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG. mHc ஐயனார் வீதி, சண்டிலிப்பாய், இலங்கை. Iyanar veethy, Sandilipay, Srilanka. ஸ்தாபிதம் Extd: 1965 MHC Head office Chunnakam, Srilanka. பதிவு இல. Reg-No: HA/4JA/339 விழிநீர் அஞ்சலி அளவெட்டி, பெருமாக்கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய முன்னாள் குரு அமரர் சிவராமலிங்க குருக்கள் (இராமநாதக்குருக்கள்அவர்களின் பாரியார் ஸ்ரீமதி சாவித்திரி அம்மா அவர்கள் சிவபதம் அடைந்து விட்டார். அன்னாரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிப்பதுடன் அன்னாரின் ஆத்மா சுன்னாகம் ஸ்ரீ கதிரமலை சிவன் பாதத்தில் சாந்தியடைய பிரார்த்திக்கிறோம். mHc நிறுவன தலைமையகம், சுன்னாகம். Dr:N.Somaskandakkurukkal Dr.N.Sarveswarakkurukkal www modernhinduculture.com'

ஸ்ரீமதி சாவித்ரி அம்மா சிவராமலிங்கக் குருக்கள்.பெருமாக்கடவை -அஞ்சலி.
Scroll to top