ஸ்ரீமதி பாக்கியம் அம்மா ஷண்முக நாத சர்மா -அஞ்சலி.

May be an image of 1 person and text that says 'சிவமயம் mHc இந்து ஆகம நவீன கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG. ஐயனார் வீதி, சண்டிலிப்பாய், இலங்கை. Iyanar veethy, Sandilipay, Srilanka. ஸ்தாபிதம் Extd: 1965 MHC Head ffice Chunnakam, Srilanka. பதிவு இல. Reg-No: HA/4JA/339 விழிநீர் அஞ்சலி ஸ்ரீமதி பாக்கியம் அம்மா (மல்லி அம்மா) இரத்தின. சண்முகநாத சர்மா (தாவடி- வத்தளை) அவர்கள் இன்று அமரத்துவம் எய்திய துமரத் தகவல் அறிந்தோம். இவர லலிதக்குருக்கள் கனடா,சுகி சர்மா ஜேர்மனி, காயத்திரி சர்மா வத்தளை ஆகிமோரின் தாயாராவார். அமரரின் ஆன்மா சாந்தி யடைய சுன்னாகம் ஸ்ரீ கதிரமலை சிவன் பாதம் பணிந்து அமரரின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவிக்கிறோம் ஓம் சாந்தி mHc- நிறுவனத்தின் தலைமையகம், சுன்னாகம் Dr.N.Somaskandakkurukkal Dr.N.Sarveswarakkurukkal www modernhinduculture.com'

ஸ்ரீமதி பாக்கியம் அம்மா ஷண்முக நாத சர்மா -அஞ்சலி.
Scroll to top