ஸ்ரீமதி காயத்திரி அம்மா இலட்சுமிகாந்த ஐயர். உடுவில்.

May be an image of 1 person and text that says 'மொடேர்ண் சர்வதேச இந்து ஆகம் கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN INTERNATIONAL HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG. Extd: 1965 Head ffice Chunnakam SriLanka Reg-No:GA2352 விழிநீர் அஞ்சலி ஸ்ரீமதி.காயத்திரி காயத்திரி அம்மா லட்சுமிகாந்த ஐயர் அவர்கள் 08.04.2021 இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் சேர்ந்தார்கள். அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திப்பதுடன் குடும்பத்தி னருக்கு தமது ஆழ்ந்த இரங்கலை.- மொடேர்ன் சர்வதேச இந்து ஆகம் கலை கலாச்சார நிறுவனத்தார் தெரிவிக்கிறார்கள். அனுதாபம் தெரிவிக்க: சகோதரன் பத்மநாபன் Canada Tel:613 889 4774 Ottawa- ஓம் சாந்தி! சாந்தி!! சாந்தி!!! MI-தலைமை அலுவலகம் சுன்னாகம். Dr.N.Somaskandakkurukkal Dr.N.Sarveswarakkurukkal www.modernhinduculture.com'

ஸ்ரீமதி காயத்திரி அம்மா இலட்சுமிகாந்த ஐயர். உடுவில்.
Scroll to top