கோபால சர்மா காத்தியாயினி அம்மா நல்லூர்.

May be an image of 1 person and text that says 'mHc இந்து ஆகம் நவீன கலை கலாச்சார நிறுவனம் MODERN HINDU AGAMIC CULTURAL ARTS ORG Extd: 1965 Head office Chunnakam Sri Lanka Reg-No: HA/4JA/339 விழிநீர் அஞ்சலி யாழ் உடுவில் பூர்வீகமாகவும் திருகோணமலை, யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் வாழ்விடமாகவும் மாகவும் கொண்ட கோபாலசர்மா காத்யாயினி அம்மா 17/06/2021 அன்று காலை இறைபதம் அடை ந்தார் அன்னாருக்கு mHc நிறுவனத்தார் தமது அஞ்சலியைத் தெரிவிப்பதுட அன்னாரின் ஆத்மா கதிரமலை சிவன் பாதத்தில் சாந்தி அடை யப்பிரார் ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி! mHc தலைமை அலுவலகம், சுன்னாகம் Dr.N.Somaskandakkurukkal Dr.N.Sarveswarakkurukkal www.modernhinduculture.com'

கோபால சர்மா காத்தியாயினி அம்மா நல்லூர்.
Scroll to top