மருத்துவக் குறிப்பு- அகத்திகீரை.

தெரிந்து கொள்வோம் நண்பர்களே:-

மருத்துவக் குறிப்பு:

அகத்தி என்றால், `அகம் தீ’ என்பது பொருள். உள் உறுப்புகள் அனைத்திலும் தீயை உண்டாக்குவதுடன் அகத்தில் (இதயத்தில்) தீயை உண்டாக்கி, ரத்த ஓட்டத்தைச் சமப்படுத்தி சீரான ரத்த ஓட்டத்தைக் கொடுப்பதாலேயே `அகத்தி’ எனப்படுகிறது. மேலும், குறிப்பாக உடலின் உள் உறுப்புகளைச் சுத்தப்படுத்தும் பணியைச்செய்கிறது.

Image may contain: plant
மருத்துவக் குறிப்பு- அகத்திகீரை.
Scroll to top